Platsen är vald, fröet satt. Resultatet blomstrar den femtonde juni. Så, tag eder en ny titt då.